Filtrowanie pakietów w Linuksie 2.4 Rusty Russell, lista pocztowa netfilter@lists.samba.org Wersja oryginalna: $Revision: 495 $ $Date: 2002-02-09 10:47:39 +0100 (sáb, 09 feb 2002) $

Oryginał tego dokumentu znajduje się pod adresem:

Tłumaczenie: Łukasz Bromirski, l.bromirski@mr0vka.eu.org Wersja tłumaczenia: 2.1, 2002/01/14 01:01:00

Oryginał tego tłumaczenia znajduje się pod adresem:

Dokument ten opisuje zastosowanie narzędzia iptables w filtrowaniu niepożądanych pakietów, w linuksie z jądrem 2.4. Wprowadzenie