Nastny Poprzedni Spis Trei

Rozszerzenia Netfilter HOWTO

Fabrice Marie fabrice@celestix.com lista pocztowa netfilter-devel@lists.samba.org

Wersja oryginalna: $Revision: 550 $

Oryginał tego dokumentu znajduje siê pod adresem: http://netfilter.samba.org/

Tłumaczenie: Łukasz Bromirski, l.bromirski@mr0vka.eu.org

Wersja tłumaczenia: 1.0, 2002/02/15 23:34:52

Oryginał tego tłumaczenia znajduje siê pod adresem: http://mr0vka.eu.org/tlumaczenia/netfilter-extensions.html


Dokument ten opisuje jak zainstalowaæ i używaæ rozszerzeñ do iptables dla infrastruktury netfilter.

1. Wprowadzenie

2. Patch-O-Matic

3. Nowe testy netfilter

4. Now cele netfilter

5. Nowe łaty dla śledzenia połączeñ

6. Nowe testy dla IPv6

7. Now cele dla IPv6

8. Nowe łaty dla śledzenia połączeñ IPv6

9. Współpraca


Nastny Poprzedni Spis Trei