Nastny Poprzedni Spis Trei

Linux 2.4 NAT HOWTO

Rusty Russell, lista pocztowa netfilter@lists.samba.org

Wersja oryginalna: $Revision: 487 $ $Date: 2002-01-14 10:35:13 +0100 (lun, 14 ene 2002) $

Oryginał tego dokumentu znajduje siê pod adresem: http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO/NAT-HOWTO.html

Tłumaczenie: Łukasz Bromirski,

l.bromirski@mr0vka.eu.org

Oryginał tłumaczenia znajduje siê pod adresem: http://mr0vka.eu.org/tlumaczenia/linux24-nat.html


Dokument ten opisuje jak wykonaæ maskaradê, transparentne proxy, przekazywanie portów i inne formy NAT w pracy z linuksowymi kernelami 2.4.

1. Wprowadzenie

2. Gdzie znajduje siê oficjalna strona WWW i lista?

3. Dwa typy NAT

4. Szybkie przej¶cie z kerneli 2.0 i 2.2

5. Kontrolowanie tego, co poddawaæ NAT

6. Okre¶lanie jak zmieniaæ pakiety

7. Protokoły specjalne

8. Problemy z NAT

9. ¬ródłowy NAT (SNAT) i routing

10. Docelowy NAT (DNAT) do tej samej sieci

11. Podziêkowania


Nastny Poprzedni Spis Trei