Next Previous Contents

Linux 2.4 NAT HOWTO

Rusty Russell, mailing list netfilter@lists.samba.org

$Revision: 487 $ $Date: 2002-01-14 10:35:13 +0100 (lun, 14 ene 2002) $

Do češtiny přeložil Ivo Raisr (iq_soft@home.zcu.cz)


Tento dokument popisuje jak provádět masquerading, transparentní proxying, port forwarding a jiné druhy NAT - Network Address Translations (překlad síťových adres) s jádry Linuxu 2.4.

1. Úvod

2. Kde můžeš najít oficiální WWW stránky a konferenci?

3. Dva druhy NAT

4. Rychlý přestup z 2.0 a 2.2 jádra

5. Řízení provádění NAT

6. Jak modifikovat pakety

7. Speciální protokoly

8. Upozornění k NAT

9. SNAT a směrování

10. DNAT na tu samou síť

11. Poděkování


Next Previous Contents