Nastny Poprzedni Spis Trei

netfilter/iptables FAQ

Harald Welte <laforge@netfilter.org>
, Tłumaczenie: Maciej Sołtysiak solt@dns.toxicfilms.tv

Version $Revision: 565 $, $Date: 2003-12-23 14:08:30 +0100 (mar, 23 dic 2003) $, Tłumaczenie: Środa 15 Października 2003 $
Ten dokument zawiera najczêściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions) wystêpujące na liście dyskusyjnej netfilter. Komentarze / dodatki / objaśnienia są mile widziane i powinny byæ kierowane do utrzymującego FAQ.

1. Pytania ogólne

2. Problemy podczas kompilacji

3. Problemy podczas pracy

4. Pytania o rozwój netfiltra


Nastny Poprzedni Spis Trei